Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies.

Pomoc

FAQ

Ogólne
Dla inwestora
Dla emitenta

Jak działa platforma SkyAnts Crowdfunding Sp. z o.o.?

Platforma jest niejako tablicą ogłoszeniową, na której znajdują się obecnie prowadzone emisje spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, które za pomocą crowdfundingu poszukują sposobu na dokapitalizowanie swoich przedsiębiorstw, aby zrealizować konkretne projekty i przedsięwzięcia.

Czy na platformie występują wyłącznie projekty biznesowe?

Na Platformę SkyAnts Crowdfunding Sp. z o.o. trafiają wyłącznie projekty z największym potencjałem powodzenia emisji i szansą na rynkowy sukces. Nad odpowiednim doborem spółek czuwa zespół ekspercki SkyAnts Crowdfunding Sp. z o.o..

Jak zabezpieczone są płatności?

Proces przekazywania i przechowywania środków odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu gwarantującego bezpieczeństwo środków – . Przelewy zabezpieczone są specjalnymi narzędziami, które uniemożliwiają zewnętrzną ingerencję.

Jaka jest gwarancja otrzymania moich akcji?

Inwestując w spółkę prezentowaną na platformie SkyAnts Crowdfunding Sp. z o.o. oraz na jej własnej witrynie internetowej, zawierasz ze spółką umowę objęcia akcji, poprzez złożenie formularza zapisu na akcje oraz ich przydział przez spółkę. Po zakończeniu subskrypcji akcji i uzyskaniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki do KRS, twoje akcje zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez niezależny od spółki podmiot zaufania publicznego. W przypadku, kiedy spółka nie przekroczy indywidualnego progu powodzenia emisji akcji lub nie przydzieli Tobie akcji, będzie zobowiązana do zwrócenia zainwestowanych przez Ciebie środków.

Jak przechowywane są wpłacone środki?

Wpłacane środki zostają przekierowane na specjalne konto bankowe stworzone do celów emisji. Emitenci są ich jedynymi właścicielami.

Czy z nabyciem akcji spółki wiążą się dla mnie dodatkowe koszty?

Nie, zakup akcji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Koszty emisji ponosi wyłącznie spółka emitująca akcje. Emitent pokrywa także koszty płatności za kupione akcje.

Co mogę zrobić z moimi akcjami?

Akcje to papiery wartościowe, które można sprzedawać. Kupione w trakcie emisji akcje można trzymać z myślą o rosnącej wartości spółki lub spodziewanej dywidendzie. Jeśli emitent planuje wejść na New Connect lub GPW, to po debiucie akcjami będzie można handlować na rynku regulowanym. Akcje niepubliczne można też odsprzedać (na podstawie umowy cywilnoprawnej) dowolnej osobie.

Czy SkyAnts Crowdfunding Sp. z o.o. promuje emisje?

Nie. Trwające emisje nie mogą być promowane przez SkyAnt w myśl przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów.

Co się dzieje gdy kampania nie osiągnie celu finansowego?

W przypadku nieosiągnięcia celu finansowego w okresie trwania kampanii, środki zostaną zwrócone inwestorom.

Jak mogę pozyskać kapitał na rozwój swojej spółki z pomocą platformy SkyAnts Crowdfunding Sp. z o.o.?

Equity crowdfunding polega na dokapitalizowaniu spółki poprzez emisję akcji reprezentujących jej część, więc na platformie pozyskać kapitał mogą jedynie spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne. Nawiązanie współpracy polega na wysłaniu zgłoszenia emisji, które rozpatrzone zostanie przez SkyAnts Crowdfunding Sp. z o.o. w celu oceny rozpoczęcia potencjalnej współpracy. Po sfinalizowaniu umowy współpracy pomiędzy spółką, a SkyAnts Crowdfunding Sp. z o.o. oraz dopięciu niezbędnych formalności wynikających ze zgłoszenia oferty publicznej na zbieranie zapisów na poczet przyszłej emisji akcji przez spółkę, SkyAnts Crowdfunding Sp. z o.o. udostępnia spółce niezbędne narzędzia do zaprojektowania oraz przygotowania zbiórki na poczet przyszłej emisji.

Jakie są dodatkowe koszty?

Dodatkowe koszty, które mogą wystąpić w niektórych sytuacjach są związane z potrzebą przekształcenia spółki lub działaniami marketingowymi emisji. Na rynku w emisjach zakończonych sukcesem średni całkowity koszt pozyskania funduszy mieści się w przedziale 9-15% pozyskanego kapitału łącznie z kampanią (w zależności od spółki).

Jaką wynagrodzenie pobiera SkyAnts Crowdfunding Sp. z o.o.?

Wynagrodzenie platformy uzależnione jest od wysokości pozyskanego kapitału. Jest ono negocjowane indywidualnie.

Czy muszę osiągnąć 100%?

Nie jest to wymagane. Wystarczy osiągnąć próg emisji określony przez emitenta, by emisja zakończona była sukcesem.

Jaką maksymalną kwotę mogę zebrać?

Według obecnych przepisów obowiązujących w Polsce maksymalna kwota zbiórki to 1mln EUR.

Czy mogę przekroczyć cel finansowy i zbierać dalej środki?

Na ten moment mechanizmy platformy nie zakładają takiego scenariusza. Każde środki zebrane ponad wyznaczony próg zostaną zwrócone, o ile płaty nie zostały zablokowane przez zamknięcie zbiórki.

Jaki jest maksymalny czas trwania emisji?

Czas trwania kampanii określa sama spółka.

Jakie spółki mogą pozyskać kapiał na platformie?

SkyAnts Crowdfunding obsługuje emisje akcji, a więc kapitał pozyskać może spółka akcyjna (S.A.), prosta spółka akcyjna (PSA) oraz spółka komandytowo-akcyjna (SKA). Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) mogą na platformie SkyAnts.pl publikować oferty objęcia udziałów.